Historia Polski

 Statystyki
Historia
wg Stefana Jerzego Siudalskiego
Przejdź do treści

Ta  strona internetowa z założenia ma jedynie uzupełniać mniej lub bardziej znane informacje dotyczące historii a tak naprawdę to odzwierciedla mój zakres zainteresowania historią.
Wydarzenia historyczne były, są i będą różnie interpretowane - to normalne. Czym więcej faktów jesteśmy  w stanie zebrać tym nasza interpretacja czy ocena historycznych wydarzeń będzie bliższa prawdzie.
A to przez tyle lat nie udało się wszystkiego już ustalić?

Widać nie. Postanowiłem więc dołożyć swoje trzy grosze.
Oceńcie sami na ile moje spostrzeżenia czy wybór tematów są trafne.
Najciekawsze opinie umieszczę na tej stronie.
Zapraszam. Zapraszam do umieszczania na tej stronie pytań, sugestii, przemyśleń.

Stefan Jerzy Siudalski kwiecień 2011/- maj 2023 - to już ponad 12 lat...

Ostatnie poprawki  19 maja 2018 i 25 maja 2018  11.05.2023Wróć do spisu treści