PRL - Historia Polski

 Statystyki
Historia
wg Stefana Jerzego Siudalskiego
Przejdź do treści

PRL

PRL

...Rosła noc nierozumna , dojrzewała błędami
Głupotami się pasła i tyła.
Wychowała zastępy ślepych ludzi
Z których straż swych ciemności zrobiła.....[SJS]

PRL to hasło dla określenia przedziału czasu w którym władze w Polsce sprawowali ludzie całkowicie, w najważniejszych sprawach dla kraju, podporządkowani Moskwie. Sama nazwa "Polska Rzeczpospolita Ludowa" obowiązywała dopiero od 1952 roku ale przyjęło się PeeReLemem nazywać cały okres od drugiego wkroczenia sowietów do 1989 roku.
Dziwny to był czas i dziwnie się zaczął - sporo by pisać trzeba było by oddać te lata.
"Nie, nie, nie budź mnie, śni mi się tak ciekawie
Jest piękniej w moim śnie niż tam na waszej jawie"
śpiewała Kalina Jędrusik -/słowa  Jeremi Przybora/
Ten cytat chyba najlepiej mówi o tamtych czasach a określenie  lat PRLu jako "dyktatura ciemniaków
" /Stefan Kisielewski/ najtrafniej określa władców tamtej epoki.
Jacy to ludzie tworzyli podstawy tego państwa?
Wanda Wasilewska -
dzięki wstawiennictwu NKWD Gestapo przewiozło jej meble z Warszawy do Lwowa!
Bolesław Bierut
- agent NKWD, stalinowskie czystki, z lat trzydziestych, przeżył dzięki temu, że odsiadywał wyrok w polskim więzieniu! zrzekł się obywatelstwa polskiego, odpowiedzialny za śmierć i prześladowania kilkuset tysięcy Polaków,


wg władz

w rzeczywistości

powszechny dostęp do szkolnictwa czy wręcz obowiązek szkolny

w 1989 roku wg statystyk liczba ludzi z wyższym wykształceniem była w Polsce najniższa w Europie /oprócz Albanii/

w 1988 było to 6,5%


praca dla każdego

był to tak naprawdę obowiązek pracy/przymus/ a wartość miesięcznego  wynagrodzenia w przeliczeniu na dolary wynosiła około 15-20 $, ludzi uchylajaych się pracy - karano i prześladowano

nie było bandytyzmu, napadów, włamań

kłamstwo ponieważ dzięki cenzurze do społeczeństwa nie docierały informacje o wydarzeniach

rozbudowano przemysł

tak, mniej nowoczesne huty niż te nasze przedwojenne nie mogły być konkurencyjne, produkcja nastawiona przedewszystkim pod kątem uzbrojenia lub produkcji na potrzeby ZSRR, stocznie zamiast generować zyski przynosiły straty, to państwo działało od kryzysu do kryzysu,

odbudowano kraj po zniszczeniach wojennych

zniszczono pałace, dwory, folwarki - przetrwały one wojnę, nie przetrwały komuny, całe dzielnice np w Warszawie są nie remontowane od czasów wojny - niestety także do dziś,

reforma rolna dała ziemie chłopom

tak i większości z nich zaraz zabrała na PGRy, Spółdzielnie Produkcyjne itp socjalistyczne twory, bez porównania większe znaczenie dla wsi miał Ukaz carski /1864/ i parcelacja ziemi po Wielkiej Wojnie

zapewniono milionom ludzi awans społeczny

co to znaczy awans społeczny? czy to znaczy, że niewykształcony członek partii będzie się sprawdzał jako dyrektor przedsiębiorstwa? w całym okresie PRLu na studiach było procentowo mniej niż przed wojną młodzieży ze wsi - to o jakim awansie  mówimy?

elektryfikacja

tak, została przeprowadzona zwłaszcza wsie odczuły dobrodziejstwo prądu elektrycznego ale przecież elektryfikacja nie była pomysłem komunistów, we wszystkich krajach Europy Zachodniej elektryfikacja miała miejsce a w większości krajów przeprowadzono ją tam wcześniej niż u nas

sprawiedliwość społeczna

w praktyce hasło to oznaczało wszystkim po równo czyli prawie nic ale  przedstawiciele władzy mieli wszystko

29 stycznia 1989 r., tuż po północy, XI Zjazd PZPR przyjął uchwałę o zakończeniu działalności partii. Przyznawano w niej, że:
"Zrodzony w powojennych warunkach ograniczonej suwerenności i stalinowskiej dominacji ustrój społeczno-ekonomiczny nie potrafił zaspokoić społecznych potrzeb, nie zapewnił realizacji wartości, których emanacją miał być. Nie stało w nim bowiem ani wolności, ani sprawiedliwości"

Wróć do spisu treści