Powstanie kościuszkowskie - Historia Polski

 Statystyki
Historia
wg Stefana Jerzego Siudalskiego
Przejdź do treści

Powstanie kościuszkowskie

Rozbiory

Dokumenty, książki, kolekcje


Zagadka nie rozwiązana - może ktoś wie więcej?
Istnieje hipoteza, że zostało zamówione około 70 tys. kos bojowych w wytwórni kos mieszczącej się w osadzie zwanej Fabryka nad rzeką Wilgą.
Jakiej narodowości był Kośiuszko?
Pytanie wydaje się bez sensu a jednak zadam następne:
- gdzie był chrzczony Kościuszko w kościele czy cerkwi?
Oficjalnie to był chrzczony w kościele w Kosowie kilka kilometrów od Mereczowszczyzny gdzie się urodził ale wieczorem jego babka - widać na wszelki wypadek - zaniosła go do cerkwi tak  że miał dwa chrzty.
Mater Dei ora pro nobis - głosi napis w kościele w Kosowie..
Wróć do spisu treści