Okupacje - Historia Polski

 Statystyki
Historia
wg Stefana Jerzego Siudalskiego
Przejdź do treści

Okupacje

II Wojna Światowa

Okupacje
Przez ponad czterdzieści lat komunistyczna propaganda starała się wszelkimi sposobami ugruntować fałszywą informację, że nasz kraj okupowała jedynie III Rzesza. Co ciekawe przy okazji "zapominano" nie tylko wydarzenia które nastąpiły od 17 września 1939 roku czyli atak Sowietów na Polskę ale także współdziałanie wojsk słowackich z Niemcami od samego poczatku wojny - patrz okupacja Zakopanego przez Słowaków.
Obie układające się strony czyli ZSRR i III Rzesza zakładały sprowadzenie Polaków do poziomu robotników. Ograniczano poziom szkół i zakres przekazywanej tam wiedzy zgodnie z tym założeniem - Polacy mają być jedynie tanią siłą roboczą. Robiono to tak skutecznie także wiele lat po zakończeniu wojny, że w 1989 roku - uznawanym za datę uzyskania pełnej niepodległosci - w Polsce było najmniej ludzi z wyższym wykształceniem w Europie /poza Albanią/.Czasy okupacji trzeba podzielić na przynajmniej cztery okresy:
1. czasy pełnej współpracy NKWD i Gestapo - czyli lata 1939 - 1941 wszak wtedy podjęto ustalenia wspólnego niszczenia inteligencji polskiej i dławienia wszelkich działań niepodległościowych. Jeszcze podczas trwania III konferencji w Zakopanem NKWD - Gestapo, Stalin podpisał rozkaz wymordowania polskich oficerów - mord katyński". Rozkaz powołujący Auschwitz został podpisany przez Himmlera dopiero około trzech tygodni później po decyzji Stalina.
2. czasy gdy każdy z okupantów realizował swoje już nie konsultowane wzajemne działania w celu  zniszczenia podstaw itstnienia narodu polskiego z tym, że od 22 czerwca 1941 do lipca 1944 - wiele było zmian w podejściu sowietów do Polaków a zdarzały się w tym czasie prowokacje "donoszenia" na akowców do Niemców przez komunistów. Chyba najwięcej aresztowań i wywózek na Pawiak a później do Auschwitz to rok 1943.
3. czasy podczas wypędzania Niemców  z tej częsci Europy czyli od lipca 1944 do około 1945 roku,
4. 1954-56 roku i instalowanie podporządkowanych Stalinowi rządów w poszczególnych krajach Europy Wschodniej

AD.1. Na początku 1940 roku, w czasach wspólnego niszczenia inteligencji polskiej przez NKWD i Gestapo, odbyła się kolejna bo już III  konferencjatych dobrze znanych instytucji w Zakopanem i Krakowie - w Zakopanem w willach Telimena i Pan Tadeusz /!/ które to komisje /równolegle rozmowy prowadziły różne zespoły tematyczne/ ustaliły zasady współpracy przy wyniszczeniu inteligencji polskiej.
Polacy wg układających się stron mieli być sprowadzeni do roli nisko wykwalifikowanych robotników,a do 1975 roku Polacy mieli przestać istnieć jako naród. To były wspólne ustalenia Sowietów i III Rzeszy a nie jak kłamali komunisci tylko Hitlera.
Pierwszy, jeszcze podczas trwania wspomnianej konferencji ruch wykonał Stalin podpisując na początku marca 1940 roku decyzję o likwidacji oficerów i policjantów - dziś określamy to jako Zbrodnię Katyńską. Wywózka Polaków na Syberię trwała już wcześniej - program wyniszczenia Polaków już był już całym rozmachem realizowany przez Stalina gdy Adolek się jeszcze wahał.
Dopiero w półtorej miesiąca później realizację postanowień III konferencji zaczęli z rozmachem Niemcy - Himmler podpisał rozkaz utworzenia obozu koncentracyjnego Auschwitz. Przy czym to miał być obóz koncetracyjny a nie obóz zagłady.
Jako ciekawostkę przypomnę, że w tym czasie to Żydzi uciekali od Sowietów do strefy niemieckiej!! Płacono nawet łapówki aby móc przenieść się ze Lwowa do Warszawy i to nawet gdy istniało już Getto w Warszawie.

cdn

Okupacja niemiecka

Cechy szczególne:

 • eksterminacja inteligencji a następnie Żydów,

 • getta,

 • kara śmierci za pomoc Żydom,

 • łapanki i publiczne egzekucje,

 • kartki na żywność,

 • możliwość strajków,

 • wprowadzenie zakazu posiadania rowerów, motocykli, odbiorników radiowych,

 • obniżenie poziomu kształcenia,

 • wywóż na roboty do Niemiec wybranych osób,

 • przesiedlenia ludności,

 • wprowadzenie volkslisty,

 • wydzielenie miejsc w komunikacji "nur fur Deutch",

 • wprowadzenie miejscowych środków płatniczych np w Auschwitz i Gettcie w Łodzi,

 • stworzenie niby państwa czyli Generalnej Guberni,

 • uruchomienie domów publicznych /np w Auschwitz/,

 • zakaz odbudowywania zniszczeń po walkach w 1939 roku


Pierwsza okupacja sowiecka

 • masowe poparcie dla sowietów przez społeczność żydowską,

 • wywózki całych rodzin w głąb CCCP bez względu na narodowość czy wyznanie,

 • zmuszanie do niewolniczej pracy,

 • zbrodnia katyńska - ludobójstwo wcześniej niż w strefie okupowanej przez III Rzeszę,

 • eksterminacja inteligencji,

 • zachowywanie pozorów demokracji np głosowania,

 • utrzymanie Wyższych Uczelni,

 • rabunek mienia ludzi aresztowanych lub wywożonych,


Okupacja niemiecka 1941- 1945

Okupacja sowiecka od 1944 roku do 1989 roku
Jeszcze i dziś działa propaganda posowiecka sugerująca, że Polska po 1945 roku nie była okupowana przez sowiety.
Wystarczy jednak ten fragment informacji dotyczący wykorzystywania podczas wojny i po zamku lubelskiego aby pozbyć się złudzeń:
Wydajni byli obaj okupanci

 • Gestapo około 40 tys

 • NKWD wraz z UB ok 35 tys

a przecież już tyle roboty wykonali wcześniej koledzy z Gestapo a jednak jak widać i ci z NKWD i UB znaleźli jeszcze trochę żywych co wojnę przeżyli a Gestapo ich nie znalazło.
===
Podczas wspólnych konferencji NKWD i Gestapo w latach 1939-40 ustalono zasady współracy w celu wyniszczenia inteligencji polskiej.
Polacy mieli być jedynie robotnikami.
W 1989 roku w Polsce było najmniej ze wszystkich krajów Europy ludzi z wyższym wykształceniem a to oznacza, że przez cały okres powojenny realizowano plan aby Polacy byli jedynie robotnikami.


Fragmenty wspomnień Bolesława Wójcika:

cdn

Wróć do spisu treści