Ciekawostki - Historia Polski

 Statystyki
Historia
wg Stefana Jerzego Siudalskiego
Przejdź do treści

Ciekawostki

Na kolumnie Zygmunta w Warszawie, obok łacińskiego napisu:

"Zygmunt III na mocy wolnych wyborów król polski, z tytułu dziedziczenia, następstwa i prawa – król Szwecji, w umiłowaniu pokoju i w sławie pierwszy pomiędzy królami, w wojnie i zwycięstwach nie ustępujący nikomu, wziął do niewoli wodzów moskiewskich, stolicę i ziemie moskiewskie zdobył, wojska rozgromił, odzyskał Smoleńsk, złamał pod Chocimiem potęgę turecką, przez czterdzieści cztery lata panował, czterdziesty czwarty z szeregu królów, dorównał w chwale wszystkim, albo ogarnął całą." /wg Wikipedii/ można znaleźć tablicę ku czci Bieruta.
Być może mickiewiczowskie czterdzieści i cztery ma swoje zródło w nawiązaniu do Zygmunta III?Wróć do spisu treści